PRODUKT 1: Flytende rente uten binding

Flytende rente uten binding er "den mest vanlige" plasseringsformen når det gjelder bankprodukter. Produktet har ingen meldingsfrist for uttak, og kontoen er gebyrfri.

Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

Plasseringstilbud, produkt 1

 

SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har fusjonert. Det nye navnet er SpareBank 1 BV.

Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank har fusjonert. Det nye navnet er Skagerrak Sparebank.

Sparebanken 1 Hedmark har fusjonert med Bank 1 Oslo Akershus AS. Det nye navnet er SpareBank1 Østlandet.