Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Skjema for søknad om samtykke frå fylkesmannen til større/viktige disposisjonar

Visse disposiasjonar må du som verje ha samtykke frå fylkesmannen til å gjennomføre. I lista nedanfor finn du ulike skjema for dei ulike disposisjonane du ønskjer samtykke til. Vel ønskt målform for å opne skjemaet.

Gi gåve eller forskot på arv (nynorsk) (bokmål)

Kjøp eller anna erverv av eigedom (nynorsk) (bokmål)

Sal eller anna avhending av eigedom (nynorsk) (bokmål)

Sal eller anna avhending av lausøyre (nynorsk) (bokmål)

Stifting av gjeld på vegner av personen med verje (nynorsk) (bokmål)

Bruk av kapital (nynorsk) (bokmål)

Gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom (nynorsk) (bokmål)

Låne ut midlar som høyrer til personen med verje til verja eller nokon som står verja nær (nynorsk) (bokmål)

Andre disposisjonar (nynorsk) (bokmål)


( Sist endret: 22.05.2017)